Tipus d’energies

De quants tipus d’energia hem parlat a classe?. Aquí tens unes làmines de El Mundo, com a resum:

L’ energia hidroelèctrica

L’energia subterrània

L’energia nuclear

Les energies renovables

L’energia eòlica

L’energia solar