Los hidratos de carbono

¿Què són els hidrats de carbó? En quins aliments es troben? Per a què serveixen? Quina relació tenen amb la diabetis?

Les respostes a questes preguntes i més informació a la làmina de l’Aula de El Mundo